Active Users :

การใช้งานระบบ radio online • ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้งานระบบ radio online ใน Virtual World ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวกับคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่เรามีสิทธิ์หรือเราเป็นเจ้าของพื้นที่
  วิธีการ set up ใน viewer สามารถที่จะกำหนดค่าในช่อง Music URL: ของหน้าจอในเมนู World -> Parcel Details -> Sound [TAB]

  radio1.png

  ทางเรามีบริการ radio online ให้กับเจ้าของพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถ Request ขอได้จาก GM ในช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลที่เช่าพื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ สามารถเช่าใช้บริการจากเราได้ โดยมีค่าบริการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  การใช้งานโดยทั่วไปของ radio online จะเป็นการเปิดเพลง หรือที่เราเรียกกันว่า DJ Online นั่นเอง ซึ่งเราสามารถจัดรายการสดหรือทำเป็น Auto DJ (การเปิดเพลงตามรายการเพลงที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า) ก็ได้ ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเป็น การกระจายเสียงในห้องประชุม หรือในชั้นเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้
  หลักการของ radio online จะต้องมีแหล่งเสียง 2 แหล่ง คือ แหล่งกำเนิดเสียง และ แหล่งรับเสียง ส่วนตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการกระจายเสียงนั้น ในปัจจุบันที่นิยม มีด้วยกัน 2 แบบ คือ Shoutcast และ Icecast ซึ่งบริการของเราจะใช้ระบบ Icecast เพราะมีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยมากกว่า กล่าวคือเราสามารถกำหนด Mount Point และ User/password ในการควบคุมใช้งานได้

  แหล่งกำเนิดเสียง

  โปรแกรมที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดเสียง มีอยู่ด้วยกันหลายตัว ซึ่งมีทั้งแบบที่เสียเงินและฟรี โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมจะมีคุณสมบัติในการจัดรายการหรือที่เรียกว่าจัด DJ นั่นเอง โดยโปรแกรมจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมรายการเพลงตามที่ต้องการ หรือบางตัวสามารถพูดคุยสดผ่านไมค์ได้โดยตรง ตัวอย่างของโปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Sam broadcaster, Sam caster, Virtual DJ, Radio DJ, Mixx, PlayItLive เป็นต้น

  สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ สามารถหาดาวน์โหลดและทดลองใช้ได้ในอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานของโปรแกรมประเภทนี้จะให้เรากำหนดโฟลเดอร์ของไฟล์เพลงในเครื่องของเราหรือทำการโหลดเพลงเข้าสู่โปรแกรม แต่บางโปรแกรมสามารถที่จะกำหนดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงภายนอกได้อีกด้วย บางโปรแกรมสามารถ Mix เสียงจากไมโครโฟนหรือโปรแกรมเล่นเพลงอื่นๆเพิ่มได้ บางโปรแกรมสามารถกระจายเสียงเข้าสู่ Shoutcast และ Icecast ได้แต่บางโปรแกรมก็ไม่มีฟีเจอร์ตรงนี้ สำหรับท่านที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรง แนะนำให้มีโปรแกรมพวกนี้ไว้ใช้งาน

  สำหรับท่านที่เป็นมือสมัครเล่น หรือไม่ได้โหลดเพลงไว้ในเครื่องมากมายนัก สามารถที่จะประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวโดย มิกซ์เสียงจากแหล่งต่างๆ ที่หาได้ฟรี เช่น เพลงจาก Jooxbox หรือ Spotify หรือจากไมโครโฟนที่ตัวเครื่อง โดยใช้มิกเซอร์ (Mixer อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้) ทำการรวมเสียงเข้าด้วยกัน และใช้โปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า Butt (https://sourceforge.net/projects/butt/) เพื่อส่งผ่านเสียงเข้าสู่ Icecast ได้เช่นกัน

  มิกเซอร์เสียงที่เป็นฮาร์ดแวร์ มีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่าน สามารถหาซื้อได้ทั่วไป ใน Lazada, shopee ก็มีเช่นกัน ส่วนท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณ สามารถที่ใช้มิกเซอร์ที่เป็นแบบซอฟต์แวร์ก็ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรแกรมฟรีซึ่งตัวที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่โปรแกรม Voicemeter Banana (https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm) ท่านสามารถหา Tutorial สอนการใช้งาน Mixer เหล่านี้ได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือ youtube

  แหล่งรับเสียง

  แหล่งรับเสียงโดยทั่วไปแล้วสามารถที่จะใช้ Browser ทั่วไปได้ หรืออาจจะใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติในการรับเสียงจาก Shoutcast, Icecast หรือ Streaming อื่นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม vlc media player เป็นต้น
  สำหรับใน virtual world ได้รองรับในส่วนนี้ไว้ใน Viewer แล้ว โดยการ set up ในหน้าจอที่กล่าวไว้ตอนต้นนั่นเอง

  ----- จบบทความ ----


Log in to reply